Charakterystyka energetyczna

Potrzebujesz sprzedać lub wynająć mieszkanie? Zanim do tego dojdzie musisz postarać się o jeden ważny papier, bez którego nie sfinalizujesz transakcji, ani nie podpiszesz umowy. Mowa o świadectwie energetycznym nieruchomości. Ale co to w ogóle jest i jak taki dokument uzyskać? Wyjaśniamy to skrupulatnie niżej.

ABC certyfikatu energetycznego – co trzeba o nim wiedzieć?

Certyfikat energetyczny to nowość w obecnym stanie prawnym. Wcześniej takie zaświadczenia nie było wymagane. Skąd zatem zmiana? Dlaczego mamy się starać o takie zaświadczenie? Kupując lub sprzedając mieszkanie świadectwo energetyczne określa nam zapotrzebowanie na energię potrzebne do codziennego użytkowania nieruchomości.

A dlaczego obowiązek sporządzenia takiego dokumentu został wprowadzony do polskiego prawa? Otóż ma ono zwiększyć świadomość społeczeństwa o sposobach oszczędzania energii. Dowiesz się także z niego, czy zastosowane rozwiązania są przyjazne środowisku, a jeśli nie to czy ich zmiana będzie dla Ciebie korzystna pod względem finansowym.

Czym jest certyfikat energetyczny i po co się go wydaje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej czyli inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument, który od 28 kwietnia 2023 roku powinien posiadać każdy kto chce sprzedać, wynająć lub oddać do użytku nieruchomość. Głównym źródłem przy wydawaniu certyfikatu jest wynik badania obecnego stanu budynku oraz dokumentacja zwierająca dane techniczne budynku.

Data ważności certyfikatu wynosi 10 lat od momentu jego sporządzenia – całkiem sporo! Rzecz jasna certyfikat straci ważność przed upływem tego okresu jeżeli w międzyczasie dojdzie do termomodernizacji budynku np. wymiany ogrzewania, pokrycia ścian styropianem, docieplenia.

Co zawiera świadectwo energetyczne? Jakie informacje w nim znajdę?

Określa ono w jakim stopniu budynek jest energooszczędny. A od czego to zależy? Znaczenie ma tutaj między innymi jego lokalizacja, materiały z jakich został wykonany oraz sposób ogrzewania zastosowany w danym budynku. Duże znaczenie, szczególnie dla środowiska, ma wykorzystanie w jak największym stopniu odnawialnych źródeł energii.

Główną informacją, jaką uzyskujemy, posiadając taki dokument, jest określenie średniego zapotrzebowania na energię w celu ogrzania budynku, zaopatrzenia w ciepłą wodę, jego wentylację lub klimatyzację na przestrzeni roku określonego jednostką kWh/m².

Certyfikat energetyczny budynku a przepisy prawa

Wymóg posiadania certyfikatu energetycznego jest w naszym stanie prawnym czymś nowym, ponieważ wcześniej nikt takiego dokumentu nie wymagał. Obecnie wszyscy jesteśmy zobligowani do zaopatrzenia się w ów dokument w związku z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, a konkretnie Dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kto ma uprawnienia do wystawienia charakterystyki energetycznej?

Nie każdy jest uprawniony do wystawienia świadectwa energetycznego. Nie można wystawić go sobie samemu jedynie na podstawie wiedzy o stanie posiadanej przez nas nieruchomości. Wyłącznie audytor, który posiada uprawnienia energetyczne może dla nas takie zaświadczenie wystawić.

Sporządzając dokument, audytor umieszcza na nim:

  • numer świadectwa nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków,
  • numer osoby uprawnionej do jego wydania oraz jego podpisu.

Co ważne, dokument może być sporządzony w formie papierowej lub elektronicznej i nikt nie może odmówić przyjęcia go w formie cyfrowej. Jednak w takim przypadku świadectwo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czym grozi brak certyfikatu energetycznego?

Jeżeli osoba, chcąca sprzedać lub wynająć nieruchomość, nie zwróci się do audytora o wystawienie certyfikatu energetycznego, może się spodziewać nałożenia kary grzywny w wysokości do 5 000 zł. Sporo – wielokrotnie więcej, niż kosztuje dokument.

DO GÓRY