Jakie są formy dofinansowania do instalacji pomp ciepła?

Pompy ciepła stały się jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń czerpiących z odnawialnych źródeł energii. Niestety spore koszty zakupu i montażu instalacji potrafią zniechęcić potencjalnych nabywców. Na szczęście dostępnych jest wiele form dofinansowania, które znacznie obniżają koszty tej inwestycji. Sprawdź, która dotacja jest dla Ciebie najkorzystniejsza oraz kto dokładnie może z niej skorzystać.

Moje Ciepło, Czyste Powietrze, Mój Prąd

Kto może skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła?

Zanim zaczniesz zagłębiać się w poszczególne formy dofinansowania, sprawdź, komu one przysługują. Dotacje na pompy ciepła skierowane są do:

 • Gospodarstw domowych – osoby fizyczne, które chcą skorzystać z pompy ciepła, mogą liczyć na najszerszy zakres wsparcia finansowego.
 • Rolników – dla których dedykowany jest program Agroenergia. Mogą skorzystać z niego właściciele oraz dzierżawcy użytków rolnych. Wystarczy, że na terenie gospodarstwa planują instalację pompy ciepła, turbin wiatrowych lub paneli fotowoltaicznych.
 • Przedsiębiorców – jednoosobowe działalności, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość uzyskania wsparcia materialnego. Szeroko rozumiane wsparcie z zakresu ochrony środowiska pozwala na pozyskanie środków na instalację pompy ciepła. Poprzez stronę internetową poszczególnych WFOŚiGW można uzyskać wsparcie i dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania.
 • Kościołów oraz związków wyznaniowych – gdzie można skorzystać z dotacji z Funduszu Kościelnego 2023, w którym budżet na ten rok wynosi 11 000 000 zł.
 • Uzdrowisk – Klimatyczne uzdrowiska to projekt, który ma wspierać efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gmin uzdrowiskowych. Poza tym ma trafić do samorządów ze statusem uzdrowiska oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wszystko po to, aby zwiększyć w takich miejscach odporność na skutki zmian klimatu. Dofinansowanie ma formę pożyczki od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – właściciele domów wielorodzinnych mogą skorzystać z tzw. Grant OZE, które dofinansuje nawet 50% kosztów zakupu, montażu i budowy ekologicznej pompy ciepła.
 • Jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych – dofinansowanie obejmuje zakup materiałów i urządzeń oraz prac związanych z instalacją pompy z dolnym źródłem ciepła.

Formy dotacji na pompy ciepła

W ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku przyznawane są dopłaty do pomp ciepła. Jaka będzie ich wysokość oraz forma zależy od regionu inwestycji, oraz programu, który na danym terenie funkcjonuje.

Wymiana kotła na pompę ciepła jaka dotacja

Takie wsparcie może być dostępne w formie:

 • Dofinansowania na pompę ciepła w bezzwrotnej postaci – opcja, którą gwarantują takie programy jak: Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło.
 • Korzystnie oprocentowanej pożyczki – opcja, która daje możliwość umorzenia pożyczonego kapitału, np. w ramach programu Energia Plus.

Lista dotacji do pompy ciepła

Ogólnopolskie programy, w ramach których możesz ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła to:

 1. Czyste Powietrze – program przeznaczony dla osób fizycznych (w tym przypadku właścicieli modernizowanych domów). Obejmuje zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda, powietrze-powietrze oraz gruntowej. Maksymalna wysokość wsparcia to 50 900 zł.
 2. Czyste Powietrze Plus – program dla właścicieli domów modernizowanych, w ramach którego przysługuje wsparcie do 79 000 zł z instalacją fotowoltaiczną. Inwestycja obejmuje dokładnie ten sam zakres co w programie Czyste Powietrze.
 3. Moje Ciepło – dotacja dla właścicieli nowobudowanych domów, która obejmuje zakup i montaż powietrznej i gruntowej pompy ciepła. Wysokość wsparcia to do 30% kosztów, przy czym maksymalnie 7 000 zł w przypadku powietrznej pompy ciepła oraz 21 000 zł do gruntowej instalacji.
 4. Ciepłe Mieszkanie – program stworzony dla właścicieli oraz współwłaścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Obejmuje zakup wraz z montażem powietrznej oraz gruntowej pompy ciepła. Dzięki niemu można otrzymać zwrot od 30 do nawet 95% kosztów. Wszystko zależne jest od dochodów.
 5. Mój prąd 5.0 – dofinansowanie dla osób fizycznych na montaż fotowoltaiki z pompą ciepła. Dzięki programowi można uzyskać nawet 28 500 zł wsparcia w przypadku pomp gruntowych i 19 400 zł w przypadku pomp ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
 6. Stop Smog – program dla osób fizycznych dotkniętych ubóstwem energetycznym, który przysługuje na zakup i montaż pompy ciepła. Pozwala na zwrot do 70% kosztów, ale średni koszt w jednym mieszkaniu nie może przekraczać 53 000 zł.
 7. Agroenergia – dofinansowanie dla rolników na zakup oraz montaż pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW. Wsparcie zależne jest od jego rodzaju (pożyczka/dotacja).
 8. Energia Plus – program przeznaczony dla przedsiębiorców na zakup oraz montaż pompy ciepła. Pozwala na pożyczkę do 85% kosztów lub na dotację do 50% kosztów.

Dofinansowania do pompy ciepła z sektora prywatnego

Podmioty z sektora prywatnego również oferują dotację na pompę ciepła. Bezzwrotne dofinansowania oferowane są dla gospodarstw domowych, ale również dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i odbiorców biznesowych.

Zwrot poniesionych kosztów przez ekonomiczna pracę pompy ciepła

Programy, z których możesz skorzystać to:

 1. Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG – przysługuje osobom, które mieszkają w budynkach jednorodzinnych i kupują paliwo lub energię na własnych użytek. Program obejmuje zakup wraz z montażem pompy ciepła powietrze-woda. Wysokość wsparcia zależy od roku powstania budynku.
 2. Zwrot za piec – to program, z którym można otrzymać nawet 100% zwrotu. Obejmuje likwidację starego źródła ciepła i zastąpienie go pompą ciepła. Z programu może skorzystać każda osoba, która chce wymienić piec do ogrzewania swojego domu.

Miejsca, w których pozyskasz dofinansowanie na pompę ciepła

Informacji na temat dofinansowania na zakup oraz montaż pompy ciepła najłatwiej szukać u firm, które zajmują się montażem takich instalacji. To one najczęściej pomagają uzyskać dofinansowanie. Poza tym informacje dotyczące finansowania możesz uzyskać w:

 • Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urzędzie Marszałkowskim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Samorządach gminnych i powiatowych
 • Funduszach Termomodernizacji i Remontów
 • Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
DO GÓRY