Projektowanie instalacji gazowej

Ten zdawałoby się mało ważny dokument, pozwala czuć się bezpiecznie w domu. Stanowi także przepustkę do pozytywnej oceny instalacji przez zakład gazowy. Instalacja gazowa to przecież nie przelewki – nie może być wykonana byle jak ani poprowadzona w sposób niepraktyczny. Dokument sporządzić więc muszą ludzie doświadczeni, którzy znają się na rzeczy. Zgadza się, w Kliwent mamy specjalistów od projektowania instalacji gazowej.

Projekt instalacji gazowej – tego wymagają przepisy

Zacznijmy od sprawy o znaczeniu fundamentalnym, czyli od uprawnień. Projekt tego systemu dla budynku mieszkalnego (ale i nie tylko dla niego) musi wyjść spod ręki projektanta doskonale rozumiejącego kwestie bezpieczeństwa, jak również dysponującego kompletnym projektem budynku.

Co musi zawierać taki dokument?

Prawodawca bardzo konkretnie sprecyzował, czego urzędnik ma prawo oczekiwać od inwestora w zakresie projektu instalacji gazowej. Tu nie ma miejsca na domysły, na zapewnienia, że doniesie się coś później – albo inaczej, braki mogą się pojawić, lecz taki dokument nie zostanie wzięty do rozpatrzenia przed uzupełnieniem.

Prawidłowo sporządzony projekt musi zatem zawierać:

  • warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,
  • rzuty wszystkich kondygnacji budynku,
  • aktualne mapy sporządzone do celów projektowych w skali 1:500,
  • informacje o przyłączach i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (to pozwoli uniknąć ryzyka nałożenia się na siebie dwóch lub więcej instalacji),
  • informację o stanie prawnym działki (chodzi tu o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane),
  • opinię kominiarską na temat możliwości przyłączenia kotła gazowego do przewodów powietrzno-spalinowych (urzędy wymagają jej przede wszystkim wtedy, gdy modernizujesz już istniejący budynek i wymieniasz w nim źródło ogrzewania na gazowe).

Projektowanie instalacji gazowej krok po kroku

Projektant z uprawnieniami zaczyna od zaplanowania montażu przyłącza gazowego i rozmieszczenia instalacji oraz przewodów. Składając wniosek o pozwolenie na budowę, złóż go wraz ze schematem instalacji gazowych wewnątrz budynku. Jeśli tego nie zawarłeś, to po otrzymaniu pozytywnej decyzji powinieneś zlecić projekt instalacji gazowej.

Wykonaniu instalacji gazowej musi towarzyszyć dziennik budowy, a po jej ukończeniu przeprowadza się próbę szczelności pod nadzorem kierownika budowy oraz odbiorcy gazu. Sporządza się też protokół i przekazuje się go osobie odpowiedzialnej za odbiór takiej instalacji. Na tym etapie pozostaje już tylko wybrać dostawcę gazu i podpisać z nim umowę, poczekać na montaż licznika gazu oraz ustalić, od kiedy gaz będzie płynął do Twojego budynku.

Przygotowanie projektu instalacji gazowej

Projektant bierze pod uwagę zapotrzebowanie budynku na paliwo gazowe i na tej podstawie dobiera przepustowość przyłącza. W projekcie twórca musi uwzględnić dokładną lokalizację wszystkich przewodów, z uwzględnieniem ich średnicy, rodzaju i przebiegu. Należy ponadto sprawdzić, czy wentylacja w budynku jest sprawna i czy odprowadzanie spalin przebiega prawidłowo.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają m.in., że instalacja gazowa musi mieć zamontowany kurek główny poza budynkiem. Co ważne, musi on pozwalać na całkowite odcięcie dopływu gazu. Regulacja prawna określa ponadto usytuowanie głównego kurka w ściennej wnęce lub w miejscu oddalonym nie więcej niż 10 m od budynku, zawsze w wentylowanej szafce z trudnopalnego tworzywa.

Wybór materiałów i przyłącza budynku

Gaz transportowany jest do budynku rurami. Ich najważniejszą cechą jest oczywiście wytrzymałość. Masz wybór pomiędzy rurami stalowymi bez szwu lub przewodowymi ze szwem. Do ich łączenia używa się gwintowanych łączników z białego żeliwa. Łączenia mogą też być lutowane. Ten aspekt również nanoszony jest na plan instalacji gazowej, wiesz zatem wcześniej, ile będzie Cię kosztować ten system rur.

DO GÓRY