Kontrola szczelności

Obowiązkowa kontrola szczelności klimatyzacji to klucz do utrzymania jej we właściwej kondycji. Regularny serwis pozwoli Ci na bieżąco reagować w przypadku małych problemów, aby zaraz nie stały się dużym utrudnieniem. Wyłącznie szczelna klimatyzacja zapewnia wydajność oraz bezpieczeństwo, które doceni każdy, kto znajduje się w chłodzonym pomieszczeniu.

Wymagana kontrola szczelności dla Twojego bezpieczeństwa

Sprawdzenie szczelności klimatyzacji musi być wykonywane okresowo, lecz także po każdym usunięciu nieszczelności oraz na wszystkich nowo zainstalowanych urządzeniach. Wymóg ten wprowadziło rozporządzenie 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. To ono szczegółowo określa, z jaką częstotliwością powinna zostać wykonana kontrola.

Wymagania stawiane przyrządom do diagnostyki klimatyzacji

Kontrola szczelności powinna odbywać się przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń. Takie przyrządy muszą być rzecz jasna wcześniej skalibrowane. Kalibracja to porównanie wskazań przyrządu wzorcowanego z państwowymi jednostkami miary. Kalibrowanie odnosi się do wszystkich przedmiotów, które informują o wydajności oraz wykorzystywane są do pomiarów kontrolnych podczas kontroli okresowych. Pamiętaj, że wzorcowanie musi odbywać się okresowo, aby można było zachować spójność pomiarową.

Jaki wpływ na klimatyzację ma wyciek czynnika chłodniczego?

Czynnik chłodniczy ma bardzo duże znaczenie dla całego systemu klimatyzacji. Bez niego instalacja nie jest w stanie wytworzyć chłodnego powietrza. Jeśli w urządzeniu dojdzie do wycieku, to klimatyzator nie zapewni Ci odpowiednich efektów pracy, a poza tym będzie zużywał więcej energii elektrycznej. Do tego jeśli wyciek będzie naprawdę duży może być niebezpieczny dla osób przebywających w pomieszczeniu. Regularne kontrole pozwolą wykryć nawet drobne nieszczelności.

Kontrola szczelności

Metody pomiaru szczelności w klimatyzacji

W Kliwent zajmiemy się dla pomiarem szczelności Twoich jednostek klimatyzacyjnych. Próby przeprowadzamy przy użyciu metody pośredniej lub bezpośredniej. Pierwsze podejście stosowane jest wtedy, gdy do utraty szczelności dochodzi w sposób powolny i łagodny, a urządzenie znajduje się w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Natomiast metodę bezpośrednią wykorzystuje się, aby dokładnie określić lokalizację nieszczelności. Do pomiaru szczelności wykorzystuje się najczęściej trzy poniższe sposoby.

Kontrola szczelności z pomocą elektronicznego wykrywacza

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności to popularne urządzenie, które uruchomione wzdłuż elementów chłodniczych wykrywa dowolny czynnik chłodniczy, znajdujący się poza systemem. Należy jednak pamiętać, że taki wykrywacz działa poprawnie jedynie, gdy dotyka skanowanego elementu. Jeśli więc dostęp do Twojej jednostki jest prosty, to prawdopodobnie będzie to najbardziej opłacalny test dla Twojej instalacji.

Próba ciśnieniowa klimatyzatora

Test detektora wycieku azotu

Ten test jest niezwykle przejrzysty i pozwala szybko wykryć wszelkie nieszczelności. Wszystko dlatego, że polega na usunięciu freonu i wpompowaniu azotu do układu chłodniczego. Ponieważ azot utrzymywany jest pod wysokim ciśnieniem, wyciek jest dobrze słyszalny. Poza dźwiękiem jak z przebitej opony obserwujemy również wskaźniki, dzięki którym wiemy, czy ciśnienie uległo zmienia. Kiedy instalacja ma problem ze szczelnością, ciśnienie wykazuje wahania.

Test barwnika

Barwnik ultrafioletowy dodany do systemu przydaje się podczas szukania zarówno stałych, jak i przerywanych wycieków. Taki barwnik UV trafia do systemu wraz ze smarami i da się wykryć nawet najmniejsze wycieki. Przy użyciu niebiesko-czarnego światła widzimy barwnik gdy tylko wydostanie się z instalacji. To skuteczny sposób na walkę z nieszczelnością klimatyzacji i gwarancja szybkiej lokalizacji usterki.

DO GÓRY