Jaką wielkość powinien mieć bufor ciepła?

Pompa ciepła jest rozwiązaniem, które sprzyja oszczędzaniu. Decyduje się na nie coraz więcej właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć wydajność i energooszczędność instalacji. Przydatnym rozwiązaniem jest zbiornik buforowy. To właśnie ta część pompy ciepła, która pomaga zapewnić odpowiedni przepływ i zład wody. Dzięki niemu instalacja może działać prawidłowo i bezawaryjnie. Dowiedz się jaką wielkość powinien mieć bufor ciepłą oraz jakie funkcje pełni.

Wielkość bufora do pompy ciepła

Czym jest bufor pompy ciepła?

Bufor to po prostu zbiornik magazynujący wodę, który ma za zadanie zasilać instalację centralnego ogrzewania. Bufor gromadzi energii cieplnej, by wykorzystać ją podczas ogrzewania domu. Rzecz jasna zbiorniki te mają różną wielkość, zależnie od ich przeznaczenia, mają też różne wyposażenie. Zbiorniki, których zadaniem jest współpracowanie z pompą ciepła, mają najczęściej pojemność od 100 do 500 l.

Bufor wykorzystuje się przede wszystkim do zwiększania zładu wody, a więc pojemności wodnej instalacji grzewczej. Wszystko po to, aby pompa ciepła włączają się rzadziej i tym samym nie dochodziło do obciążenia podzespołów, co mogłoby zaprowadzić do powstania problemów i awarii.

Funkcje zbiornika buforowego pompy ciepła

Funkcje, jakie pełni bufor ciepła, zależą od stopnia zaawansowania konstrukcji. Najczęściej zbiornik buforowy odpowiada za:

  • Magazynowanie ciepła.
  • Regulacje przepływu cieczy grzewczej.
  • Znacznie rzadsze włączanie się sprężarki pompy ciepła, co wpływa na jej żywotność.
  • Połączenie dodatkowych źródeł ciepła jak np. kolektory słoneczne.
  • Prawidłowe działanie pompy ciepła dzięki zwiększeniu w systemie grzewczym pojemności wodnej.
  • Ogrzewanie wody użytkowej.
  • W pompach ciepła powietrze-woda pełni funkcję magazynu energii, który pomaga w odmrożeniu parownika.

Jaką pojemność powinien mieć bufor do pompy ciepła?

Minimalna pojemność zbiornika buforowego uzależniona jest od mocy pompy ciepła. To właśnie na jej podstawie dobierana jest odpowiednia wielkość buforu. Eksperci są zgodni, że pojemność wodna układu nie powinna być mniejsza niż 10l na każdy 1 kW mocy pompy ciepła. Producenci określają najczęściej minimalny zład wody w instalacji.

Łatwo więc obliczyć, że jeśli Twój dom ogrzewa pompa o mocy 10 kW, to minimalna ilość wody w układzie powinna wynosić przynajmniej 100 litrów. Jeśli jednak Twój dom ma powierzchnię około 100 m² i ogrzewany jest przez kilka grzejników, z których każdy ma pojemność kilku litrów, to może okazać się, że zład wody jest niewystarczający.

Dobór wielkości bufora do pompy ciepła

W takiej sytuacji bufor staje się koniecznym elementem instalacji z pompą ciepła. Inaczej może być w sytuacji, gdy dom o podanej wyżej powierzchni ma ogrzewanie podłogowe z nieodciętymi strefami. Wówczas bufor wcale nie musi być potrzebny. Te przykładowe sytuacje pokazują, że podejście do zbiornika buforowego w instalacji to bardzo indywidualna sprawa. Decyzja o jego konieczności powinna zostać podjęta po wnikliwej rozmowie z instalatorem, który zadecyduje czy i jaki bufor dobrać do Twojego domu. Jeśli nie wiesz, co zrobić, zdaj się na nas. Chętnie doradzimy.

Pamiętaj, że zład wody w instalacji nie powinien być jedynym czynnikiem, który decyduje o obecności buforu. Kwestia ta powinna zostać rozpatrzona znacznie szerzej i uwzględniać wszystkie funkcje i zastosowania takiej instalacji. Często wykorzystanie bufora o minimalnej pojemności może znacząco wpłynąć na poprawę pracy całej instalacji.

W przypadku pomp ciepła Daikin, przy zachowanym minimalnym zładzie wody w instalacji hydraulicznej i odpowiednim przekrojom rur zarówno bufor jak i dodatkowe pompy obiegowe nie są wymagane. Taki sposób zabudowy powoduje, że obniżasz koszty wyposażenia maszynowni i poboru energii elektrycznej.

Konieczność zastosowania bufora do pompy ciepła

Pamiętaj, że pompa obiegowa zapewnia jedynie ciśnienie. Do ogrzania lub schłodzenia budynku, nie wystarczy samo urządzenie, które niejednokrotnie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Twoja instalacja musi zapewnić mu warunki by wyprodukowana energia cieplna mogła zostać przekazana do budynku. Dostarczenie energii cieplnej ze źródła do emitera odbywa się poprzez rurociągi.

Do prawidłowej pracy pomp ciepła powietrze-woda, woda-woda należy obliczyć wymaganą średnicę rurociągów by podczas eksploatacji nasza instalacją była w stanie dostarczyć odpowiednią ilość medium z zakumulowaną energią cieplną, z określoną prędkością w celu szybkiego, efektywnego i energooszczędnego ogrzania lub schłodzenia budynku bez nadmiernego hałasu

DO GÓRY